PRVENSTVO OŠ KARLOVAČKE ŽUPANIJE (šk. god: 2012/2013)

Clubs  Club Country City Address  
1. DUGA RESA CROATIA CROATIA 47250 Duga Resa Jozefa Jeruzalema 1 View
2. Ogulin CROATIA CROATIA 47300 Ogulin Preradovićeva 2 View
3. OŠ Banija CROATIA CROATIA Karlovac Banija View
4. OŠ Barilović CROATIA CROATIA Barilović Barilović bb View
5. OŠ Braca Seljan CROATIA CROATIA Karlovac Karlovac bb1 View
6. OŠ Draganić CROATIA CROATIA Karlovac Draganić bb View
7. OŠ Dragojla Jarnjević CROATIA CROATIA Karlovac Dragojla Jarnjevic View
8. OŠ Dubovac CROATIA CROATIA Karlovac Dubovac View
9. OŠ Generalski Stol CROATIA CROATIA Duga Resa Generalski stol bb View
10. OŠ Grabrik CROATIA CROATIA Karlovac Karlovac bb View
11. OŠ I.G.Kovačić Duga Resa CROATIA CROATIA Duga Resa Duga Resa bb View
12. OŠ Kamanje CROATIA CROATIA Kamanje Kamnje bb View
13. OŠ Krnjak CROATIA CROATIA Karlovac Krnjak bb View
14. OŠ Mahično CROATIA CROATIA Karlovac Mahično bb View
15. OŠ Netretić CROATIA CROATIA Netretić Netretić bb View
16. OŠ Novigrad na Dobri CROATIA CROATIA Novigrad na Dobri Novigrad View
17. OŠ Rečica CROATIA CROATIA Recica Recica View
18. OŠ Skakavac CROATIA CROATIA Skakavac skakavac View
19. OŠ Švarča CROATIA CROATIA Karlovac Švarča View
20. OŠ Turanj CROATIA CROATIA Karlovac Turanj View
21. OŠ Vojnić CROATIA CROATIA Karlovac Vojnić bb View
22. Ozalj CROATIA CROATIA Ozalj Kolodvorska 15 View
23. RAKOVICA CROATIA CROATIA RAKOVICA OŠTARSKI STANOVI 128 View